रुरु धाम रिडि गायत्री गुरुकुलमा गुरुपुर्निमा मनाइयो