पहिरोग्रस्त सत्यवती गाँउपालिका वडा नम्बर ३ ठुलोलुमपेकमा खाद्दान्न संकट, गाँउ भरीका पसलको सामान सकियो