पहिरो पिहित हरुको लागि रुरु गाँउपालिका वडा नम्बर १ रिडीका बिभिन्न संघसंस्थाहरुले राहत संकलन गर्दै