बलेटक्सार बासीले सत्यवती गाँउपालिकाका पिडितहरुको लागि राहत संकलन गरे