रुरु गाँउपालिकाले सत्यवती गाँउपालिका गुल्मीका पहिरो पिडित लाई राहत दियो