राजमो गुल्मीको टोली पहिरो ग्रस्त सत्यवती गाँउपालिका ठुलोलुम्पेक कुरमा स्थलगत अवलोकनमा