बाग्लुङको बिभिन्न स्थानमा ताला फोडियो, ५ लाख वढिको चोरी