नेपालले हरायो कुवेतलाई, नेपालको ग्लोबल छनोटमा पुग्ने सम्भावना बलियो