गुल्मीको छत्रकोट गाँउपालिकाले दियो सत्यवती गाँउपालिकाका पहिरो पिडितलाई राहत रकम