नेकपा छत्रकोट गाँउपालिकामा नव प्रवेसीलाई स्वागत गरियो