भाले बास्दा छिमेकीलाई डिस्टर्भ भएको मुद्दामा भाले धनीलाई जरिवाना