गुल्मीको चन्द्रकोट ८ तुराङ मजुवामा कृषि उपज संकलन केन्द्रको उद्धघाटन