ख्याल गर्नुस, सेनाको पोशाकसँग मिल्दोजुल्दो कपडा सर्व साधारणले प्रयोग गर्न नपाउने