सत्यवती का पहिरो प्रभावितको दैनिकी सहज बनाउने प्रयास