गुल्मीदरबार गाउँपालिका चिनियापोखरी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भबनको उद्घाटन गरियो