रुरु धाम रिडिमा महायज्ञको लागि तयारी बैठक तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न