छत्रकोट ३ हर्दिनेटामा नेपाल लोकतान्त्रिक व्यापार संघ गठन ,संघलाई काङ्ग्रेसको भातृ संघठन बनाउने निर्णय