अछाममा प्रहरीको सर्च अपरेसन दुर्गम क्षेत्रका जंगलहरूमा ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन