४३ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधीको मृत्यु , ५१ स्थानमा निर्वाचनको तयारी