गुल्मीको सत्यवतीमा पहिरोको अध्यन सुरु, पुनर्बासको व्यवस्था गर्न इञ्जिनीयरहरुको प्राबिधिक टोली अध्यनमा