गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको सभाहल बिबाद अख्तियारमा