कोदाले र बिटौरी जग्गाको समस्या समाधानका लागि काम अगाडि बढिसक्यो : नेकपा महासचिव पौडेलले