सत्यवतीका पहिरो पिडितको खातामा झण्डै १ करोड नगद संकलन