चोरी प्रयास असफल, ताला फोड्दै गरेको भिडियो सिसि टिभिमा