गुल्मीका पहिरो प्रभावितको पुर्नबास प्रदेश ५ ले गर्ने