तीजका कार्यक्रम होटल र पाटी प्यालेसमा नगर्न जिप्रका रुपन्देहीको बिज्ञप्तीप्रति, ब्यवसायीको आपत्ती