भक्तपुरमा एउटा बसले ठक्कर दियो ३ वटा बसलाई , १६ जना घाइते