नायिका श्वेता खड्काले थालेको माझी बस्ती निर्माण को लागि सहयोग