रिडिमा सन्चालन हुने महायज्ञको तयारी तीब्र , प्रदेश ५ का सामाजिक बिकास मन्त्रीसग अन्तरकृया