बिद्यालयको पठनपाठन अबरुद्ध भएको प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ध्यानाकर्षण