छत्रदेब गाउँपालिका ७ भगवतिको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न