गल्कोटको योजना भनेकै सम्वृद्ध गल्कोट भएको नगरप्रमुख गैरेको भनाई