मुख्यमन्त्री पोख्रेलद्धारा धुर्कोट गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन