चाचलाघाट लघु जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न, ६० किलोवाट विद्युत खपत भएन