गुल्मीको रिडिमा सन्चालन हुने बिराट ज्ञान महायज्ञको तयारी तिव्र