रुरु धाम रिडिमा महायज्ञ बारे पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न