श्रेष्ठ मोटरसाइकल यमाहा सोरुम बलेटक्सार गुल्मीले गर्यो तिजगित कार्यक्रम