गुल्मीको चन्द्रकोटमा पासो लगाएको अवस्थामा पुरुषको शव फेला