शिक्षा दिवस गुल्मीको छत्रकोट ६ को दौघाहरि प्राबि मोहरेमा मनाइयो