पाल्पाको रिब्दीकोट गाउपालीकाले गर्यो रक्तदान, सम्मान तथा सरसफाई कार्यक्रम