आत्मबोध माबि मानकोट गुल्मीले बाल दिवसको अबसरमा गर्यो बिभिन्न कार्यक्रम