पाल्पाको रिब्दिकोट गाउपालीकाद्धारा डेंगु रोग सम्बन्धी सचेतना अभियान