ज्ञवा बलेटक्सार माबिले गर्यो सबिंधान दिवसको पुर्वसन्ध्यामा बिभिन्न कार्यक्रम