गुल्मीका सिहंदरबार :- घरभाडामै खर्चिए डेढ करोड ,तीन गाउँपालिकाको केन्द्र नै टुङ्गिएन