पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाद्धारा अनुगमनलाइ तिब्रता