गुल्मी कारागारका कैदीबन्दीको सामुहिक स्वास्थ्य जाँच