गोरु पाउनै मुस्किल , मिनी हलो कल्टिभेटर प्रति आकर्षण बढदो