गुल्मीको छत्रकोट गाउपालीका भित्रका शिक्षकहरुका लागि ३ दिने तालिम सम्पन्न