गुल्मीको छत्रकोट ५ र ६ मा व्यवसायिक तथा अगुवा कृषक भेला सम्पन्न