गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउपालीकामा आधुनीक कंक्रिट ब्लक उत्पादन सुरु